Færgebyen Hou

En maritim bydel i vandkanten af Hou
Det gode fællesskab
Et aktivt liv for alle

Færgebyen er et markant projekt i Hou, både i omfang og med en placering på første parket ud til vandet. Den arkitektur og det maritime miljø, som Færgebyen er omgivet af, har været til stor inspiration for udviklingen af projektet fra starten. Navnet Færgebyen er inspireret af, at Hous første permanente beboer der hed Christian Færgemann, og at Hou som bekendt er en færgeby, da færgen til Samsø lægger til kaj her.

Færgebyen er udviklet med FNs verdensmål for øje og har særligt haft fokus på to temaer:

“Det gode fællesskab”: Med Færgebyen ønsker vi at understøtte det gode fællesskab, der allerede eksisterer i Hou og samtidig skabe rammerne for et godt nabofællesskab de kommende beboere i mellem.

“Et aktivt liv for alle”: Vi ønsker at skabe rammerne for, at byens beboere – i alle aldersgrupper – kan have et aktivt og sundt liv tæt på vandet.

Fællesskab

Byen Hou er en landsbyperle på den østjyske kyststrækning, kendt for sit stærke lokale fællesskab, en gennemgående maritim identitet og et sted fyldt med liv og aktivitet for alle aldre. Alt det tilsammen har været nogle af de helt afgørende komponenter i udviklingen af Færgebyen på Hou havn. Færgebyen bliver en direkte forlængelse af det eksisterende bysamfund og åbner samtidig havnen op med fællesarealer og liv. Idéen med Færgebyen har hele tiden været at skabe et projekt, som udvider byen, orienterer sig mod vandet, og hvor nogle af byens stærke aktører inviteres ind som aktive medspillere på projektet.

Årstal
2024
Sted
Hou, Odder
Samarbejdspartnere
Domis
Status
Under opførelse
Leverance
Totalrådgivning
Størrelse
7500 m²

En del af byen

Projektet ligger åbent for både indkig og gennemgang for byens beboere. På den måde inviteres offentligheden indenfor i projektet, som dermed fungerer som et nyt byrum for byen. Langs med Færgebyen etableres en ny havnepromenade, hvor byens beboere og besøgende kan nyde en gåtur ved vandet eller følge med i livet i lystbådehavnen. Som en del af Færgebyen etableres også en restaurant med deli og festlokaler, som forbinder og skaber tilknytning mellem Færgebyen, havnepromenaden og selve byen.

Arkitektur

Med bygningernes placering ved vandkanten og som nabo til byens lystbådehavn og færgelejet, har det klassiske bådhusmotiv med de karakteristiske, runde vinduer i facaden været et oplagt arkitektonisk greb, som integrerer Færgebyen i det maritime miljø, der kendetegner området. Hensigten har ikke været at skabe et prangende eller eksklusivt facadeudtryk, men snarere at opnå et sympatisk, råt udtryk med respekt for den omgivende kontekst. På afstand præsenterer bygningerne sig enkelt i udelukkende brune nuancer og gentagende, vertikale vinduesbånd. Oplever man bygningerne på nært hold, vil flere facadedetaljer træde frem, herunder mønstermurværk, farvede fuger og strukturen i teglstenens overflade, der er vendt med lægtesiden udad. Valget af tegl som facademateriale er baseret på dets holdbarhed og evne til at modstå det barske klima ved kysten.