Tegnestuen Arken er en værdibaseret tegnestue.
Vi arbejder altid ud fra følgende bærende principper.

Hjem med mening

Vi går ydmygt til værks og stræber altid efter at skabe projekter, der giver mening for mennesker, for miljøet og for økonomien.

Det handler om at skabe rum, der udvider livets horisonter og styrker båndene mellem mennesker.

Vi tror på, at et hjem skal være et fristed, hvor hver enkelt beboer føler sig hjemme og forbundet med fællesskabet.

Værdifulde fællesskaber

Vi tror på, at den vigtigste ingrediens for et meningsfuldt liv er vores relationer til andre mennesker.
Hos Tegnestuen Arken ser vi hvert boligprojekt som en mulighed for at styrke disse relationer.

Vores designfilosofi er baseret på forskning, der viser, at nærhed til andre mennesker er afgørende for oplevelsen af et meningsfuldt liv.

Fra familiære bånd til naboskab og bydelsfællesskaber stræber vi efter at skabe boliger, der forstærker værdien af nære relationer.

Landsbyen som samlingspunkt

Vi udvikler boligprojekter inspireret af fortiden, tilpasset nutiden og forberedt på fremtiden: I vores arbejde lader vi os inspirere af fortiden, særligt de gamle landsbysamfund, hvor fællesskab og bæredygtigt byggeri gik hånd i hånd.

Tegnestuen Arken tror på den historiske landsby som vital inspiration, når vi designer boligområder for fremtiden. Vi ser landsbyen som det ideelle samlingspunkt, hvor mennesker mødes, deler og skaber varige bånd.

Vores vision er at skabe lokalsamfund, hvor det gode naboskab ikke er en fortidig idé, men en levende realitet.

Planeten og mennesket

Vi er mere end bare arkitekter - vi er optagede af at skabe målbare forandringer.

Hos Tegnestuen Arken er vores vision, at planeten og mennesket skal leve i harmoni. Vi udfordrer byggebranchens klimaproblemer ved at fokusere på miljøvenlige løsninger, bæredygtigt materialevalg og energieffektive design.

Vores boligprojekter er ikke kun en reaktion på nutidens behov, men også indrettet til at møde fremtidens udfordringer.

Vi skaber holistiske bebyggelser, hvor mennesker, steder og funktioner smelter sammen i bæredygtige løsninger og sociale kvaliteter.

Tegnestuen favner over en lang række kompetencer der både tilbydes enkeltvis og som delleverance i større projekter

Arkitektrådgivning

Tegnestuen Arken tilbyder arkitektrådgivning – ofte som totalrådgivning – fra indledende idé til nøglefærdig bygning.

Fra skitsering og projektering til myndighedsbehandling og udførelse sikrer vores erfarne arkitekter, konstruktører og ingeniører at dine visioner realiseres inden for de fastsatte rammer og økonomi.

Vores rådgivning går ud over det tekniske og stræber mod at holistiske løsninger, der bliver tænkt tværfagligt fra projektets begyndelse.

Landskab

Tegnestuen Arken kan levere landskabsprojekter, både som delydelser eller som en integreret del af totalrådgivningen.

Vi arbejder analytisk og grundigt før projektets hovedgreb og anlæggelse fastlægges, så der sikres et godt grundlag for den videre proces.

Landskabsydelserne omfatter både analyse og planlægning af det omgivende terræn, integration af bæredygtige løsninger eller udvikling af landskabskoncepter.

Helhedsplan

Vores helhedsplaner tager hånd om alle aspekter af et byggeri. Vi går ud over almindelig byplanlægning og skaber sammenhængende byrum og funktioner.

Med fokus på brugeroplevelsen og bæredygtighed sikrer vi, at hvert element i helhedsplanen bidrager til en sammenhængende og velfungerende helhed.

Bæredygtighed

Tegnestuen Arken er dedikeret til at levere bæredygtige løsninger til et miljøvenligt byggeri. Vores tilgang til bæredygtighed omfatter energieffektive design, valg af miljøcertificerede materialer og integrering af innovative teknologier.

Vi rådgiver og implementerer strategier, der opfylder kravene til bæredygtighed, og sikrer et byggeri, der er ansvarligt og fremtidssikret.

DGNB certificering

Som en del af vores ydelser tilbyder Tegnestuen Arken DGNB-certificeringer og andre projektmærkninger. Vi har stor erfaring på området og vores team arbejder tager kunden trygt i hånden og tilrettelægger processen efter de ønskede kriterier.

Vi stræber efter at skabe bygninger og områder, der ikke kun opfylder certificeringskravene, men også indfanger essensen af kundens vision og behov.